Uitgaves van de Stichting

gravure

Gaston Bertrand, Conversation avec Serge Goyens de Heusch

Onderhoud van 24 maart 1993 tussen Gaston Bertrand en Serge Goyens de Heusch in het gemeentelijke Museum van Elsene gedurende de retrospectieve van de kunstenaar, Gerpinnes, uitg. Tandem, 2014, 58 bladzijden, franstalig.

illu

L'atelier de peinture de Gaston BERTRAND à l'École Supérieure Saint-Luc

(Het schildersatelier van Gaston Bertrand aan de Sint-Lucas Hogeschool)
Catalogus van de tentoonstelling in de Stichting voor Belgische Hedendaagse Kunst, Brussel, 2004, tekst van Serge Goyens de Heusch en Caroline Bricmont, uitgave van de Stichting Gaston Bertrand en de Stichting voor Belgische Hedendaagse Kunst, 24 bladzijden, franstalig.

dessins

Le dessin dans l'œuvre de Gaston BERTRAND

(De tekening in het werk van Gaston Bertrand)
Tekst van Serge Goyens de Heusch, Brussel, uitgave van de Stichting Gaston Bertrand, 2002, 10 bladzijden, franstalig.

Photo catalogue

Gaston BERTRAND. Catalogue raisonné de l'œuvre peint

(Gaston BERTRAND, Catalogus van de schilderijen)
Tekst van Caroline Bricmont en Serge Goyens de Heusch, voorwoord door Philippe Robert-Jones, historiek door Georges Everaert, Brussel, uitgave van de Stichting Gastson Bertrand, 2001, 264 bladzijnden, franstalig.

monographie

Gaston BERTRAND

Monografie door Serge Goyens de Heusch, voorwoord door Philippe Roberts-Jones, Antwerpen, uitg. Mercator, 1997, 416 bladzijden, franstalig of nederlandstalig.

gravure

Gaston BERTRAND. L'œuvre gravé

(Gaston Bertrand, gravures)
Tekst van Serge Goyens de Heusch, Brussel, uitg. Stichting voor de Hedendaagse Belgische Kunst, 1996, 116 bladzijden, franstalig.

gravure

Gaston BERTRAND. Le voyage en Italie

Catalogus van de tentoonstelling in de Academia Belgica in Rome, 1996, tekst van Serge Goyens de Heusch, Brussel, uitg. Stichting Gaston Bertrand, 20 bladzijden, franstalig.

paris

Gaston BERTRAND. Œuvres inspirées par Paris

(Gaston Bertrand. Op Parijs geïnspireerde werken)
Tekst van Serge Goyens de Heusch, Brussel, uitg. Stichting Gaston Bertrand, 1995, 48 bladzijden, franstalig.

Catalogue des expositions aux PMMK

Gaston BERTRAND

Catalogus van de tentoonstelling in het PMMK te Oostende & het "Musée de l'Art wallon" te Luik, 1988-1989, tekst van Willy van den Bussche, Liliane Sabatini, Francine-Claire en Serge Goyens de Heusch, 104 bladzijden, tweetalig frans-nederlands.


 Publicaties die wij u vandaag te koop aanbieden

  • Gaston BERTRAND, Conversation avec Serge Goyens de Heusch, 2014, €14
  • L'atelier de peinture de Gaston BERTRAND à l'École Supérieure Saint-Luc, catalogus van de tentoonstelling, 2004, €5
  • Le dessin dans l'œuvre de Gaston BERTRAND, tekst van Serge Goyens de Heusch, 2002, €15
  • Gaston BERTRAND, Catalogus van de schilderijen, tekst van Caroline Bricmont en Serge Goyens de Heusch, 2001, €25
  • Gaston BERTRAND, monografie door Serge Goyens de Heusch, 1997, €30
  • Gaston BERTRAND, L'œuvre gravé, tekst van Serge Goyens de Heusch, 1996, €15

Elke publicatie kan afzonderlijk aangekocht worden tegen de aangegeven prijs, verzendingskosten inbegrepen.

Bestellen kan per email naar fgb@skynet.be of per telefoon +32 (0)2 375 74 36.

Levering na betaling op de bankreking van de Stichting Gaston Bertrand: BE19 1030 5545 9012.